Catalogue

Latest News

Happy Fathers Day

Cupron | 18 Jun 2023Total Views : 176
Happy Fathers Day

बाबा म्हणजे अपरिमित कष्ट करणारे शरीर,
बाबा म्हणजे अपरिमित काळजी करणारे मन,
स्वतःच्या इच्छा आकांक्षा बाजूला ठेऊन,
मुलांसाठी झटणारे अंतःकरण

Happy Fathers Day