Catalogue

Latest News

  • Home
  • »
  • Latest News
  • »
  • मकर संक्रांतीच्या तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला शुभेच्छा

मकर संक्रांतीच्या तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला शुभेच्छा

Cupron | 15 Jan 2023Total Views : 409
मकर संक्रांतीच्या तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला शुभेच्छा

"नाते तुमचे आमचे
हळुवार जपायचे…
तिळगुळ हलव्यासंगे
अधिक दॄढ करायचे….
तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला…!!"