Catalogue

Latest News

  • Home
  • »
  • Latest News
  • »
  • पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांना जयंती निमित्त विनम्र अभिवादन !

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांना जयंती निमित्त विनम्र अभिवादन !

Cupron | 31 May 2023Total Views : 298
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांना जयंती निमित्त विनम्र अभिवादन !

स्वातंत्र्य रक्षिण्या अपुले ,ही वीर रणरागिनी झाली।
ही गोरगरिबांची मायमाऊली ,थोर अहिल्या जन्मा आली।

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांना जयंती निमित्त विनम्र अभिवादन !