Catalogue

Latest News

  • Home
  • »
  • Latest News
  • »
  • दिवाळीचा पहिला दिवस वसुबारस निमित्त, आपणांस व आपल्या परिवारास मंगलमय शुभेच्छा..!

दिवाळीचा पहिला दिवस वसुबारस निमित्त, आपणांस व आपल्या परिवारास मंगलमय शुभेच्छा..!

Cupron | 09 Nov 2023Total Views : 187
दिवाळीचा पहिला दिवस वसुबारस निमित्त, आपणांस व आपल्या परिवारास मंगलमय शुभेच्छा..!

गोमातेला सांगू आपली गाऱ्हाणी, दुध-दुभत्याची सदा व्हावी वृद्धी, व्हावी कृपा,
नांदावी रिद्धीसिद्धी, गोवत्स पूजनाने लाभावी समृद्धी !
दिवाळीचा पहिला दिवस वसुबारस निमित्त, आपणांस व आपल्या परिवारास मंगलमय शुभेच्छा..!