Catalogue

Latest News

  • Home
  • »
  • Latest News
  • »
  • जागतिक पर्यावरण दिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा

जागतिक पर्यावरण दिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा

Cupron | 05 Jun 2023Total Views : 323
जागतिक पर्यावरण दिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा

पर्यावरण दिनाचा दिवस खास
निसर्ग रक्षणाचा घेऊन ध्यास
तुम्हा साऱ्यांच्या सहकार्याची आस
पृथ्वीला घेऊ देऊ श्वास

जागतिक पर्यावरण दिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा